loader-logo

Cách Chúng Tôi Làm Việc Với Các Đối Tác Tuyển Sinh

ApplyBoard đơn giản hóa việc tìm kiếm, nộp hồ sơ ghi danh và quá trình xin thư mời nhập học cho học sinh.
Student Profile

BƯỚC 1

Tạo Tài Khoản Cho Học Sinh và Tìm Chương Trình Phù Hợp

Diễn Đàn ApplyBoard kết nối học sinh tới những chương trình và trường học dựa trên năng lực học tập và nhu cầu của học sinh. Hoàn thành một bộ hồ sơ cơ bản duy nhất và nộp vào nhiều chương trình và trường học ở các quốc gia khác nhau cùng lúc.

BƯỚC 2

Chúng Tôi Đánh Giá và Nộp Hồ Sơ Ghi Danh Của Học Sinh Sang Trường

Đội Ngũ Nhân Viên của ApplyBoard kiểm tra từng hồ sơ ghi danh nhận được để đảm bảo hồ sơ này đã hoàn thiện. Sau khi đánh giá xong, hồ sơ sẽ được chúng tôi nộp qua các trường đối tác.
Reviewing Student Applications
Get Letter of Acceptance

BƯỚC 3

Học Sinh Nhận Thư Mời Nhập Học

Bằng việc sử dụng ApplyBoard, học sinh có thể hy vọng nhận được 95% tỷ lệ được chấp nhận vào trường mà học sinh đã chọn. Sau khi nhận được thư mời nhập học, chúng tôi sẽ thông báo tới quý đối tác và gửi lại toàn bộ thông tin các giấy tờ nhập học.

BƯỚC 4

Nộp Hồ Sơ Thị Thực

Sau khi nhận được thư mời nhập học từ ApplyBoard, quý đối tác sẽ hỗ trợ học sinh trong việc xin thị thực và giấy phép học tập. ApplyBoard sẽ làm việc với quý đối tác trong suốt quá trình này.
Apply for Visa
Recruiter Getting Commission

BƯỚC 5

Nhận Hoa Hồng

Xin Chúc Mừng! Học sinh đã nhập học thành công! Sau khi xác nhận được việc học sinh đã nhập học thành công với trường và tiền hoa hồng được gửi về tài khoản của ApplyBoard, quý đối tác sẽ nhận được số tiền này trong vòng vài ngày làm việc.